image

Kde jsme zpívali, co jsme dokázali

Pod jednotlivými roky najdete to nejdůležitější z aktivit každého roku

2024 - co nás čeká
7.6. - Noc kostelů
18.6. - kostel sv. Havla

image
image

2024

Neerpelt, Belgie 26. - 29.4.2024

Svítání se zúčastnilo mezinárodního setkání mládežnických sborův belgickém Neerpeltu

First prize cum laude

Zahrada písní - 6.-7.4.2024

17. ročník celostátní soutěžní přehlídky, kterou DPS Svítání pořádá
KC Zahrada, Malenická 1784, Praha 4

Sluníčka a Svítáníčko se zúčastní jako soutěžící

Květná neděle - 24.3.2024

Sluníčka a Svítáníčko vystoupili v rámci programu tvůrčích dílniček

Tvůrčí dům Elišky Peškové
Elišky Peškové 7, Praha 5

2023

Vánoční koncert s vánoční hrou

17. 12.2023
všechna oddělení sboru

sál Pražské konzervatoře, Praha 1

Komorní vánoční koncert

12.12.2023
Slunovrat

Muzeum České hudby, Praha

Vánoční koncert ZUŠ

11.12.2023
Svítání


Sál Martinů, HAMU, Praha 1

image

Adventní Svítání u sv. Gabriela

7.12.2023
Svítání

kostel sv. Gabriela, Praha 5

Akci pořádal spolek Musica Loci

Podzimní koncert přípravných oddělení

20.11.2023
Sluníčka a Svítáníčko

sál ZUŠ Štefánikova

Celostátní festival dětských a mládežnických pěveckých sborů s cenou Miroslava Raichla

11.11.2023
Svítání

Pardubice


zlaté pásmo
zvláštní cena za dramaturgii soutěžního programu

Emauzy do třetice

19.10.2023
Slunovrat

kostel. sv. Kosmy a Damiána, Praha 1
akci pořádal spolek Musica Loci

Emauzy do třetice

19.10.2023
Slunovrat

kostel. sv. Kosmy a Damiána, Praha 1
akci pořádal spolek Musica Loci

image
image
image