Dětský pěvecký sbor Svítání

stránky nově vytváříme, proto zde ještě všechno nenajdete

Přijďte mezi nás!

přijímáme zpěváčky do všech oddělení i v průběhu školního roku


Kontaktuje nás na emailu sbor.svitani@seznam.cz nebo na tel. 603 579 776

Dětský pěvecký sbor Svítání

DPS Svítání působí na Základní umělecké škole Štefánikova 19, Praha 5. Při sboru funguje Spolek dětského pěveckého sboru Svítání, který pomáhá zajišťovat jeho činnost nad rámec běžné výuky.
Přispívá materiálními a finančními prostředky k zajištění jeho činnosti; spolupodílí se na propagaci
práce sboru, na organizování koncertních akcí, zájezdů a koncertních cest.


Sborová oddělení

Sluníčka

mladší přípravný sbor
úterý 16.-17.30

Svítáníčko

starší přípravný sbor
pondělí 15.30 - 17.00

       hudební nauka 14.45 - 15.25 (pro děti, které nenavštěvuji nauku k nástroji)

image

Svítání

koncertní sbor
pondělí 17.15 - 18.45

čtvrtek  17.15 - 18.45

Slunovrat

komorní sbor
pondělí 19.00 - 20.30

Sluníčka - mladší přípravný sbor

Sluníčka navštěvují děti od 5 let. Učíme je pěvecké technice a různým pěveckým schopnostem a
dovednostem – rozlišování délky, výšky, síly tónu, pohybu melodie apod. Seznamujeme je se také s hrou na
tělo a různé rytmické nástroje. Rádi si s písničkami hrajeme, doprovázíme je pohybem a pracujeme s představivostí. 

Sbormistryní Sluníček je Helena Makovcová a korepetitorkou je Anna Svěráková.

Svítáníčko - starší přípravný sbor

Svítáníčko je navazujícím oddělením, kam přichází děti na základě přestupových zkoušek ze
Sluníček. Většinou ho navštěvují žáci od 3. třídy základní školy. 
V této skupině rozšiřujeme již nabyté pěvecké schopnosti a dovednosti. Děti zpívají i jednoduché dvojhlasy. Skladby, které se naučíme prezentujeme nejen na společných koncertech s kamarády z ostatních oddělení, ale i na tuzemských soutěžích či přehlídkách. 
Součástí činnosti tohoto oddělení jsou hodiny sborové hudební nauky.
Sbor vede Michaela Kuncová a Vítězslav Hergesel. Korepetitorkou sboru je Shoko Kono. 

Svítání - koncertní sbor

Do koncertního sboru Svítání přichází děti ze staršího přípravného oddělení na základě přestupových zkoušek. 
Za dobu více než dvacetipětileté existence se můžeme pyšnit mnoha úspěchy, např. zlaté pásmo a absolutní vítězství v kategorii na festivalu Porta Musicae v Novém Jičíně v roce 2018 a dvě zlatá pásma z Mezinárodního festivalu adventní a vánoční hudby v Bratislavě v roce 2019. V roce 2022 jsme získali zlaté pásmo na festivalu Porta Musicae v Liberci a zlaté pásmo na mezinárodním festivalu Adventní a vánoční hudby s cenou Petra Ebena. Z celostátního festivalu dětských a mládežnických pěveckých sborů s cenou Miroslava Raichla v Pardubicích v roce 2023 jsme si přivezli zlaté pásmo a zvláštní cenu za dramaturgii soutěžního programu.
Sbormistrem je Vítězslav Hergesel a korepetitorkou sboru je Shoko Kono.

Slunovrat - komorní sbor

Nejstarším oddělením sboru je komorní sbor Slunovrat. Ten navštěvují žáci až od 16 let. Zde se
již zpívají složitější vícehlasy, více a capella a předpokládá se i určitá schopnost zpívat z not. Většina
členů komorního sboru vyšla z řad Svítání.

✆ VOLEJTE 603 579 776

✉ PIŠTE sbor.svitani@seznam.cz

Vytvořeno ve službě WEDOS WebSite.